Výuka od 7.12.

Dnem 30.11. se rozeběhla prezenční výuka 1.F a 2.F (ani jedna z těchto tříd nebude rotovat ani v příštích týdnech) bez TV a zpěvu v HV, maturanti se učí stále homogenně, tzn. s distanční výukou seminářů – tento stav potrvá do pátku 4.12

Od pondělí 7.12. bude moci probíhat prezenční výuka dalších tříd, a to i v heterogenní formě (prezenční semináře!), do školy přijdou rotačně zbylí žáci školy – jako první třídy 1.ABC, 3.F a 2.AB. Zbylých 6 tříd se bude učit tento první týden distančně, 14.12. si pozice na týden vymění. Tělesná výchova se do rozvrhu vrátí formou vycházek do přírody (dobré oblečení a obuv!), v případě špatného počasí budou žáci pod dohledem tělocvikářů sledovat v učebně videa se sportovní tématikou. 

V případě změn v důsledku nových nařízení vlády vás budeme včas informovat.

 

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401