Informace k výuce od 4.1.2021

 

Dnem 4.1.2021 do (zatím) 10.1. přechází celá škola opět plně do distančního modulu výuky podle stávajícího rozvrhu s těmito výjimkami:

1. Bez tělesné výchovy

2. Rozvrh laboratorních prácí bude upřesňován vašimi vyučujícími a prostřednictvím změn v rozvrhu na příslušný den

3. Jsou možné konzultace s učiteli ve škole po dohodě v modulu 1 žák – 1 pedagog

4. Obědy je možné si vyzvednout na SZŠ v Palackého ulici do jídlonosičů, čas výdeje bude upřesněn v příštích dnech

Bedlivě sledujte každodenně suplování! O dalším vývoji po 10. lednu rozhodne vláda ČR, budeme vás informovat.

J. Zahrádka, ředitel školy

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401