Distanční výuka

  • Vytisknout

Opatření MŠMT ze dne 8.10. 2020

Dle usnesení vlády s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky pro střední školy zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách. V těchto dnech bude probíhat pro tyto žáky povinná distanční výuka dle rozvrhu. Zákaz se nevztahuje na žáky plnící povinnou školní docházku (nižší stupeň víceletých gymnázií, tedy třídy 1.F a 2.F)Podle usnesení vlády je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních a středních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

                                      Jaroslav Zahrádka, ředitel školy