Harmonogram konání přijímacích zkoušek 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci dne 06. 05. 2020 zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční jednotná přijímací zkouška na střední školy. Touto cestou Vás proto neprodleně informujeme o harmonogramu průběhu přijímacích zkoušek na Gymnáziu Chomutov:

08.06.

4leté obory – jednotná přijímací zkouška – řádný termín (pouze jeden)

09.06.

6leté obory – jednotná přijímací zkouška – řádný termín (pouze jeden)

23.06.

náhradní termín JPZ pro 4leté i 6leté obory


Na našich webových stránkách Vás budeme informovat i dalších důležitých skutečnostech týkajících se příjímacího řízení.

Pozvánku s přesnými podrobnými informacemi obdržíte e-mailem, a to 10 dnů před datem konání přijímacích zkoušek.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401