Rada studentů

  • Vytisknout

Rada studentů je žákovský samosprávný orgán našeho gymnázia, pomocí něhož mají žáci možnost vyjadřovat se k organizačním záležitostem školy a komunikovat s vedením gymnázia prostřednictvím volených zástupců tříd.

Rada studentů má na našem gymnáziu již dlouholetou tradici. Zástupci tříd se pravidelně scházejí na schůzkách, které se konají jednou měsíčně. Zde projednávají návrhy a podněty studentů, případně je dále podstupují vedení školy. Zároveň na schůzkách Rady studentů ředitel informuje členy o novinkách, změnách či projektech, na kterých vedení školy pracuje. Členové Rady mají povinnost dále informovat vždy svou třídu o průběhu schůze.

Cílem Rady studentů je především vytvořit ve škole co nejpříjemnější prostředí pro studenty tak, aby se jejich studium stalo co nejefektivnější.

Máte-li podmět, připomínku či názor týkající se gymnázia a chcete se s námi o něj podělit, využijte našeho dotazníku. Vše se tím urychlí. Pokud od nás chcete dostat přímou odpověď, zanechte prosím svoji emailovou adresu.

Za Radu studentů Zuzana Bechyňová (4.F) - předsedkyně