Školní psycholog - základní informace

Školní psycholog Mgr. Lenka Lisá pracuje na naší škole od dubna 2022. K dispozici je studentům a rodičům každé úterý a čtvrtek v místnosti č. 206 (bývalý sklad biologie, v současnosti kancelář psychologa) od 14 do 17 hodin. K využití služeb školního psychologa je nutné vyplnit a podepsat informovaný generální souhlas, v případě dlouhodobější spolupráce i informovaný individuální souhlas zletilého studenta či zákonných zástupců nezletilých studentů. Oba dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.

Při prvním kontaktu se školním psychologem využijte v příslušných dnech čas mezi 14:00 – 14:15 hod, kdy si domluvíte přesný termín první schůzky.

Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401