Aklimatizační kurz 1. C, 1. F

Další aklimatizační kurz absolvovaly třídy 1. C a 1. F. Co o něm napsala jedna ze studentek?


Adaptační kurz byl určitě zásadním přínosem pro všechny z nás. My, studenti, jsme se sblížili při různorodých aktivitách, nejvíce zřejmě při hraní volejbalu.

Smutná zpráva


Oznamujeme, že nás ve věku 80 let navždy opustila

paní

Mgr. Dobroslava Heřmánková

Na gymnáziu působila v letech 1964 až 1992, od roku 1982 jako zástupkyně ředitele.

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jej památku.


 

Aklimatizační kurz 1. A, 1. B

Aklimatizační kurzy prvních ročníků jsou nedílnou součástí prvních dnů školního roku. Hned v prvním týdnu jej absolvovaly třídy 1. A a 1. B. Cesta vlakem do Žihle byla perfektní. Bez přestupů a se skvělým servisem přepravce.

Roman Fiala vyhrál olympiádu v anglickém jazyce

Cenného úspěchu, kterým udělal radost nejen sobě, ale i své škole, dosáhl Roman Fiala z 2. A Gymnázia Chomutov. Po prvenstvích ve školním, okresním i krajském kole zvítězil i v celostátním finále olympiády v anglickém jazyce.

Přejeme krásné prázdniny!

Přejeme všem krásné prázdniny 2021!

Návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR

Dne 23. června 2021 se všechny druhé ročníky našeho gymnázia vydaly za doprovodu paní učitelky Moulisové, Zahrádkové, Borovičkové a Hlavové do Prahy na exkurzi do Poslanecké sněmovny a Senátu.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401