Tvorba reklamní kampaně na vlastní kůži

Ve čtvrtek 24. 11. si studenti čtvrtých ročníků v rámci semináře z ekonomie a managementu pod vedením Mgr. Alexandra Vostrého na vlastní kůži vyzkoušeli, co vše obnáší řízení a tvorba reklamní kampaně. To vše díky týmu místní reklamní agentury Trifor, který si pro naše studenty připravil interaktivní přednášku plnou nových poznatků ze světa marketingu a praktických úkolů s profesionály z oboru přímo po ruce!

22121201
První část návštěvy kreativního studia se odehrával v duchu přednášky, kdy Tomáš Trykar, kreativní ředitel, vysvětloval, jak funguje proces tvorby úspěšné reklamy pro splnění cílů klientů. Následně v názorné ukázce byl zahrnut náhled do tzv. brand manuálu, dokumentu, který nejen že zahrnuje prezentaci nově vytvořeného loga, ale definuje veškeré body vizuální identity nutné pro hladký chod reklamní kampaně a konzistentní vzhled vizuálů spojených s danou značkou. Druhá polovina exkurze byla především v režii studentů. Každá z tříčlenných skupinek obdržela jiné zadání problému, který bylo třeba vyřešit formou reklamní kampaně.

Pro úspěšné vyřešení nesnadné situace studenti zpracovali vstupní analýzu zahrnující cíle a průběh kampaně, cílovou skupinu, konkurenci na trhu, rozpočet a další. „Vylosovali jsme si zadání s problematikou nedostatku zaměstnanců pracovních pozic od dělníků po manažery v manufakturách Škoda Auto a naším úkolem je tedy rozvrhnout takovou strategii, aby správně zacílila na vhodné kandidáty a tím tak splnila cíle automobilky o zaplnění co nejvíce poptávaných míst," uvedl jeden z kapitánů studentského týmu. Největším přínosem byly průběžné konzultace s týmem profesionálních marketérů a grafiků, kteří vždy dokázali poradit a nasměrovat skupinu k co nejlepšímu výsledku.
Nabyté know-how si studenti ještě vyzkouší při kompletaci hlavního výstupu exkurze, zpracování návrhu marketingové strategie ve formě pololetní seminární práce z ekonomie a managementu.

Na závěr bychom tímto ještě jednou rádi poděkovali týmu Trifor za realizaci netradičního zpestření výuky semináře.

Tomáš Váňa, Petra Marešová

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401