Arsen na Akademii věd

Rádi bychom vám představili našeho studenta Arsena Zhaxybekova z 2. C. Arsen pochází z půlmilionového města Karaganda ve středním Kazachstánu a v České republice žije teprve od roku 2016.

Při hovoru s ním byste to ale určitě nepoznali. Baví ho matematika a fyzika, které by rád v budoucnu dále studoval. Kromě školy hraje závodně stolní tenis a učí se hře na příčnou flétnu a kytaru. A proč zrovna Arsen? Je to student, který má velký zájem o fyziku. Zúčastňuje se fyzikálních soutěží – Fyzikální olympiáda, Fyzikální korespondenční seminář, Fykosí fyziklání...

Na rok 2023 byl vybrán ze studentů celé ČR na pracoviště Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, kam bude pravidelně dojíždět a pracovat na projektu Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla. Už se těšíme, až nás s tímto projektem bude průběžně seznamovat a zároveň mu přejeme hodně úspěchů v této práci!

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401