Exkurze do ČNB

Dne 9. 2. se třídy 4. A a 6. F společně s ekonomickým seminářem zúčastnily exkurze do České národní banky v Praze. Samotná výstava s exponáty různých platidel používajících se po dlouhá staletí a dalšími tematickými předměty se nacházela v podzemním nedobytném trezoru.

Autentické atmosféře napomohly také bezpečnostní schránky, kterých zde bylo několik tisíc. Studenti se dozvěděli zajímavé informace o vývoji měny v naší zemi. Formou komiksového minifilmu byli seznámeni také se vznikem a historií samotné centrální banky. Nakonec měl každý možnost potěžkat si 17 000 000 korun v podobě zlaté cihličky.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401