Chemický seminář objevoval tajemství geologie a alchymie v Praze

 Dne 22. 4. 2023 se studenti chemického semináře zúčastnili vzdělávací exkurze v Praze, během které navštívili Geologický ústav na Barrandově, kde se seznámili s nejnovějšími výzkumnými metodami v oblasti geologie. Získali tak přehled o využití geologie v průmyslu a stavebnictví a cenné poznatky o vývoji geologických procesů.

Po návštěvě geologického ústavu se seminář vydal do alchymické laboratoře v centru Prahy. Zde měli studenti možnost vidět původní zařízení a nástroje, které používali alchymisté při výrobě různých lektvarů a při pokusech o přeměnu jedné látky na druhou. Laboratoř byla plná tajemství a historických artefaktů, a tak se seminář dozvěděl více o historii alchymie a o filozofických a duchovních aspektech, které s ní souvisí.

Celkově byla exkurze pro seminář velmi inspirativní a zajímavá. Studenti měli příležitost vidět, jak se v laboratoři pracuje a jak jsou vědecké poznatky využívány v praxi. Exkurze jim umožnila získat nové znalosti a podněty k dalšímu zkoumání oboru chemie.

za chemický seminář Václav Šedý, 5. F

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401