Druhé kolo voleb do školské rady

Jako kandidáti do Školské rady Gymnázia Chomutov za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli v prvním kole volby do školské rady navrženi tito kandidáti:

1.pan Filip Šlampa – absolvent školy z roku 2018, navržen zletilými žák školy

2.paní Jindřiška Ostapiv – navržena rodiči žáků třídy 1.B

Oba kandidáti se svou kandidaturou souhlasí. Do školské rady budou zvoleni dva kandidáti.

Druhé kolo voleb proběhne v budově (kanceláři) školy dne 24.6. 2021 od 7:00 do 16:15 hod. Volební lístky si budou moci oprávnění voliči vyzvednout tamtéž. Do školské rady bude zvolen kandidát, který obdrží minimálně 10% hlasů oprávněných voličů. Volba proběhne formou zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku, maximálně je možné zakroužkovat dva kandidáty.

Žádám zákonné zástupce nezletilých žáků školy, aby se pokud možno k volbě svých zástupců do školské rady dostavili.

Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401