Volby do školské rady - výsledky

Výsledky voleb členů Školské rady Gymnázia, Chomutov, Mostecká 3000, p.o. za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků - druhé kolo volby: 

Celkový počet oprávněných voličů: 415

Celkový počet zúčastněných voličů: 67

Výsledková listina:

1.Jindřiška Ostapiv 67 hlasů, tj. 16,14% oprávněných voličů

2.Filip Šlampa 64 hlasů, tj. 15,42% oprávněných voličů

Novými členy Školské rady Gymnázia Chomutov, Mostecká 3000, p.o. za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků se stali paní Jindřiška Ostapiv a pan Filip Šlampa.

Výsledky voleb členů Školské rady Gymnázia Chomutov, Mostecká 3000, p.o., volených za pedagogický sbor školy - druhé kolo volby:

Počet oprávněných voličů: 44

Celkový počet zúčastněných voličů: 41

Počet platných odevzdaných volebních lístků: 41

Výsledková listina:

1.Čapounová Daniela 41 hlasů, tj. 100% oprávněných voličů

2.Šléglová Monika 41 hlasů, tj. 100% oprávněných voličů

Novými členy Školské rady Gymnázia Chomutov jako zástupci za pedagogický sbor se staly Mgr. Daniela Čapounová a Mgr. Monika Šléglová.

Seznam všech členů Školské rady Gymnázia Chomutov na funkční období 2021 - 2024:

Zástupci za zřizovatele:

Mgr. Jiří Beneš, JUDr. Marek Hrabáč

Zástupci za pedagogický sbor:

Mgr. Daniela Čapounová, Mgr. Monika Šléglová

Zástupci za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

paní Jindřiška Ostapiv, pan Filip Šlampa

Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

  

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401