Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Zde jsou základní informace k zahájení školního roku:

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1.9. 2021 čtyřmi třídnickými hodinami, tedy od 8:00 do 11:40 hodin, v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Od čtvrtka 2.9. bude vyučování probíhat dle běžného rozvrhu. 

Ve sdílených vnitřních prostorách školy (chodby, jídelna, prostor šaten) jsou všichni povinni používat ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, respirátor), v učebnách nikoliv.

Ve dnech 1., 6. a 9.9. proběhne screeningové testování na Covid 19 těch žáků, kteří neprokáží očkování (min 14 dnů po plně dokončeném očkování), prodělání nemoci Covid 19 (max 180 dnů od prvního pozitivního testu) nebo nedoloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). Testovat budeme stejně jako v minulém školním roce antigenními testy (SEJOY, GENRUI) vždy na začátku první vyučovací hodiny přímo ve třídě samoodběrem. V případě příchodu do školy v jinou než první vyučovací hodinu či v jiný den než výše uvedeno, dostaví se žák k testování ihned po příchodu do školy do kanceláře školy.

Pokud žák testování odmítne, může se prezenční výuky zúčastnit za podmínky nošení ochrany dýchacích cest ve všech prostorách školy po celou dobu vyučování.

Testování Ag testy proběhne i před opravnými maturitními zkouškami či hromadnými vícedenními akcemi dle výše uvedených pravidel.

Školní jídelna bude v provozu od 1.9., nezapomeňte si obědy předplatit a objednat.

Školní bufet bude k dispozici od 2.9.

Podrobnější informace získají žáci od svých třídních učitelů dne 1.9. 2021.

Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

 

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401