Oslava 100 let výročí vzniku ČSR

Výročí vzniku Československé republiky s kulatým, tím nejkulatějším možným číslem.

100.

V pátek 19. října 2018 se myšlenka přeměnila v činy. Sešli jsme se v chomutovském divadle, kde jsme si důstojně a smysluplně připomněli sté výročí vzniku Československa.

Vedle žáků gymnázia se přišli podívat i žáci základních škol z Chomutova a Jirkova. A bylo to skvělé. Žádné teatrální průvody, žádná mohutná gesta. Divadlo se proměnilo v místo, kam se na pár hodin vrátila první republika. Prosté a perfektní. Nadčasové.

Nejlépe to ale popíší slova paní učitelky Heleny Pajerové ze ZŠ Písečná. Děkujeme za ně.

Ráda bych vyslovila pochvalu vedení státního Gymnázia v Chomutově za páteční (19.10.) akci věnovanou stému výročí vzniku naší republiky. Budova městského divadla se proměnila v autentickou prvorepublikovou kulisu nejen díky dobovým exponátům, "živým" panelům s upomínkami k tehdejším významným osobnostem veřejného života, politiky, vědy, kultury i sportu, ale i díky dobovému ošacení protagonistů akce - studentům a profesorskému sboru.

Žáci ZŠ prostřednictvím doplňovacích kvízů získávali informace k danému období v doprovodu studentů gymnázia a to zcela originálním způsobem a zábavně.

Následné hodinové dramatické představení však překonalo očekávání. Pobavit dnešní školní mládež je věru práce nelehká, nicméně v sále panovala úchvatná spontánní atmosféra plná překvapení, vzrušení, údivu i legrace. Taneční, literární, recitační, pěvecká, klavírní i sportovní čísla zcela v prvorepublikovém duchu, navíc podmalovávaná autentickou hudbou a video projekcí, nadchla každého v sále - a to vše pod taktovkou studentů gymnázia.

Nepochybuji, že projekt tohoto rozsahu bylo nelehké uvést do života, a proto má vedení gymnázia a hlavně jeho tvůrci a protagonisté můj obdiv a dík.

Helena Pajerová - učitelka ZŠ Písečná

Poděkování patří všem zúčastněným, organizátorům, návštěvníkům, ale také Statutárnímu městu Chomutov, za jehož přispění se celá akce uskutečnila.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401