Praktická biologie - hadi

Důkazem různorodosti zájmů našich studentů je žák 6. F Jiří Ferenczei. Herpetologii se věnuje již 15 let. Poslední laboratorní cvičení žáků druhých ročníků obohatil přednáškou o hadech. První hodinu se věnoval teorii, kde se zaměřil především na zajímavá fakta. Popsal stavbu hadího těla a naučil nás rozeznat některé jedovaté druhy. Obdivuhodné bylo, že čerpal pouze ze svých znalostí.

V druhé části si přinesl názornou pomůcku - opravdové hady. Poučil nás o správném zacházení, zmínil některá rizika jejich chovu a ze začátečních obav a strachu některých studentů se stal zájem si hady pochovat.

Začali jsme zlehka - těmi menšími (tudíž i lehčími) hady.

Jako prvního hada nám Jiřík ukázal hroznýška pouštního. Člověk by ani nevěřil, že had může být i takhle malé stvoření.

Poté jsme si začali ukazovat i ostatní druhy, jako například užovku červenou, která patřila paní profesorce Osvaldové. Užovka měla velice pestré zbarvení a velice se nám líbila.

Většina z nás měla hada v ruce poprvé, tudíž pro mnohé z nás bylo velice překvapivé zjištění, že had není vůbec slizký, jak se o nich říká, ale má velice příjemnou kůži pokrytou šupinami.

Zprvu si vás had očichá, zjišťuje váš pach a jestli mu budete na jeho základě sympatičtí nebo naopak. Myslím, že každý z nás se obával, že to právě on bude hadům nesympatický, ale opak se stal pravdou a dalo by se říci, že se u všech hadi cítili velice spokojeně a klidně.

Jiří i paní profesorka Osvaldová zmiňovali, že had je zvíře, co dokáže vycítit vaše psychické rozpoložení. Mnoho z nás této informaci nevěnovalo patřičnou pozornost, ale při práci s hady jsme to zjistili i my sami. Hadi v nás vzbuzovali příjemné a celkově samé kladné pocity. Některé z nás dokonce očarovali na tolik, že jsme se zajímali i o další informace, spojené s chovem hadů, na které nám Jiřík vždy velice rád odpověděl. Je to zkrátka znalec.

Takovou raritou mezi hady byl Jiříkův úplně první had - jeho Juubi (viz. žlutobílý had na fotce). Je to krajta tmavá a nejen, že je to albín, ale dokonce je naprosto zbavena jakýchkoliv útočných tendencí a dokonce jsme jí mohli sahnout i na hlavičku, což nám u ostatních hadů Jiřík nedoporučoval. Bylo to nejspíše tím, že Juubi je od malinka zvyklá na Jiříka, tudíž věděla, že v jeho přítomnosti se jí nemůže nic stát, takže ani nám.

Juubi se akorát svlékla, tudíž byla její barva velice intenzivní a bílá na jejím těle byla doopravdy bílá a ne zažloutlá jak mnohdy můžeme vidět u ostatní druhů krajt.

Poslední had, kterého jsme si pochovali, patřil opět paní profesorce a byla to krajta královská. Ta už byla pořádně dlouhá, dokonce i řádně těžká. Některá děvčata měla i problém tohoto hada udržet, tudíž jsme si museli hodně pomáhat.

Některé hady nám však Jiřík ale na pochování dát nemohl, protože si nebyl jist, že nám něco neudělají, tudíž zůstali v boxech, v nichž nám je Jiřík přišel ukázat a pouze jsme je pozorovali z dálky. Byli to hroznýš královský, u kterého byla krásně vidět i útočná pozice, hroznýšovec duhový a užovka domácí.

Byl to pro nás naprosto nezapomenutelný zažitek a chtěli bychom Jiříkovi poděkovat za tak krásné nahlednutí do světa herpetologie, která pro spoustu z nás byla velice vzdálená. Poděkovat za to, že nám pomohl změnit názor na obaváné hady, že nám velice zpříjemnil výuku a usnadil nám tím učení na téma hadi, které budeme již brzy probírat.

Tímto by chtěla celá 2.A i 2.C popřát Jiříkovi úspěšnou maturitu a doufáme, že se mu bude jenom dařit, jak v herpetologii, ve které doufáme, že bude i nadále pokračovat, tak i celkově v životě.

Děkujeme Jiříku.

Samozřejmě velké poděkování patří paní profesorce Osvaldové, která celá tuto přednášku zaštitovala a díky ní se mohla, v rámci zpestření výuky, uskutečnit.

Sofie Kotorová (2.A), Darja Píšová (2.C)

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401