Energetická olympiáda

Dne 18. 10. se 6 tříčlenných týmů z našeho gymnázia, konkrétně ze tříd 3. C a 3. B, zúčastnilo druhého ročníku Energetické olympiády, pořádané společností Energetická gramotnost.

Soutěž začala v 9:00, kdy všechny týmy vstoupily do testu, na který měly 3 hodiny. Test se skládal z 26 otázek a výpočtů, které se týkaly například přenosu energie, elektrického vedení, jaderných elektráren, problematiky energetiky v ČR a podobných oblastí. Informace jsme mohli vyhledávat na internetu, k dispozici měl každý člen týmu notebook. Po dokončení testu jednotlivé týmy napjatě čekaly na vyhlášení výsledků a doufaly v co nejlepší umístění. Nakonec se na prvním místě na gymnáziu (a 86. v ČR) umístil tým Nukleární Medvídci, složený ze členů Petra Plechatého, Viléma Markvarta a Adama Konstantina Katelase s výsledkem 21 bodů v čase 02:35:19. Soutěže se zúčastnilo celkem 428 týmů.
„Myslíme si, že účast na Energetické olympiádě byla zajímavá zkušenost, která nám také poskytla užitečné vědomosti."

Plechatý & Markvart, 3.C

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401