Den za obnovu lesa

Dne 19. 10. 2019 proběhla celorepubliková akce Den za obnovu lesa. Žáci 2. B a 3. C se při ní podíleli na úklidu lesů zasažených kůrovcem a na vysazování nových stromků. Ovšem dobrovolníci z našeho gymnázia tvořili pouhý zlomek celkové účasti, která tvořila zhruba 31 tisíc lidí. Naše výprava mířila konkrétně k obci Lovečkovice, nedaleko Litoměřic.

Studenti ukázali, že jim budoucnost našich lesů není lhostejná a při podzimním sobotním ránu se práce nebáli. Odklízeli klestí, na vykácených mýtinách si každý vysadil minimálně jednu sazenici stromku. Čerstvý vzduch všem udělal dobře, odjížděli nejen s dobrým pocitem, ale i s nalezenými houbami, které udělaly pedagogickému doprovodu (paní profesorce Ing. Civínové) radost.

Darja Píšová, 3. C


.

.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401