Studenti oslavili 30 let od Sametové revoluce

V pátek 15. listopadu se atmosféra ve škole zcela změnila. Studenti si připomínali prostřednictvím mnoha aktivit dobu před listopadem 1989. Řady studentů gymnázia rozšířila i stovka žáků 12. ZŠ Chomutov. Společně zažili povinný prvomájový průvod, jehož cíl byl v tělocvičně, kde z balkónu na opozdilce zahřímal ředitel.

.

Když se studenti vrátili z poslechu proslovu, procházeli v malých skupinkách třídy, kde pro ně byly připraveny v dnešní moderní terminologii dílny a workshopy.

Po poledni se na chodbě před ředitelnou sehrála scéna střetu ozbrojených složek se studenty, ta měla připomenout stav na Národní třídě v listopadové době.

Na besedu se studenty přišli pan Karel Mrázek, chartista a první starosta Chomutova po roce 89 a Jindřich Tomášek, bývalý student našeho gymnázia a chartista. Zaujal i film Z deníku Ivany A, který vzešel z projektu Člověka v tísni Jeden svět na školách. V lavicích bylo při sledování absolutní ticho. Módní přehlídka mě dostala. Perfektně připravená, modely dokonalé. V dobrém slova smyslu jsem se vrátil o pár desítek let zpět.

Pamatujete Spartakiádu? V tělocvičně opakovaně předvedly ukázku na známou skladbu Poupata červenobíle oděné studentky 3. A. Na jednom z workshopů k tomu dostali studenti otázku: "Chtěli byste se zúčastnit spartakiády a zažít atmosféru, pocit sounáležitosti a dobrý pocit z hromadného cvičení? (Nebo je podle vás tato akce manipulací davu, potlačováním individuality a vyjádřením poslušnosti režimu?)". Výsledky snad ani nepřekvapily. Z celkového počtu dotázaných hlasovalo pro spartakiádu 55, proti spartakiádě 82 dotázaných...

Páteční projektový den byl neobvyklý. Byl o nedávné historii, o historii, kterou hodně lidí pamatuje. O historii, která se nesmí opakovat. A právě proto se o ní musí mladé generace dozvědět co nejvíc.

Tato akce se konala za přispění statutárního města Chomutov. Děkujeme.

foto Eliška Zdráhalová a Petr Koritina

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401