Gymnazisté v sálech Pražského hradu

V úterý, 3.12. 2019 kolem osmé hodiny ráno, se dva autobusy plné studentů třetích ročníků a 5. F vydaly pod dohledem profesorek Veroniky Borovičkové, Ivany Hlavové a Jitky Jiřišťové a třídního 5. F Petra Koritiny do Prahy na prohlídku reprezentačních prostor Pražského hradu.

Tyto prostory nejsou veřejnosti obvykle přístupné, proto to byla pro studenty jedinečná možnost prohlédnout si tyto sály a salónky na vlastní oči. Po příjezdu si studenti měli možnost projít historické centrum města od Staroměstského náměstí včetně radnice, orloje, chrámu Panny Marie nad Týnem, Karlova mostu, Malostranského náměstí či kostela Sv. Mikuláše a mimo to také nadýchat atmosféru vánočních trhů.


Cíl na obzoru...

Chvíli před polednem dorazili studenti s pedagogickým doprovodem přímo na Pražský hrad, právě včas, aby mohli zhlédnout střídání hradní stráže za doprovodu vojenské kapely, což byl jistě první nezapomenutelný zážitek. Poté už jsme po nutné bezpečností kontrole měli možnost vstoupit do samotných reprezentačních prostor hradu, jejichž okruh se nachází v prvním patře tzv. Nového paláce, z nichž některé tvořily obytné prostory pro panovníky už od pozdního středověku. Okruh začíná Sloupovou síní, charakteristickou masivním schodištěm a dveřmi zdobenými dvěma sloupy, navrženou počátkem 20. let 20. století slovinským architektem Josipem Plečnikem, který byl do Prahy pozván prezidentem Masarykem, aby se podílel na obnově a modernizaci hradu.

Dále jsme prošli přes Rothmayerův sál do sálu Španělského, místa, kde se konají oficiální státní recepce prezidenta republiky či koncerty nebo plesy. Sál, pojmenovaný podle toho, že stál nad stájí, kde byli chováni španělští koně, byl dobudován už v roce 1606 v době vlády císaře Rudolfa II. Sál je ovšem z velké části vyzdoben v neobarokním slohu, jen štukování je z renesančního období. Z tohoto sálu jsme prošli Rudolfovou galerií, kterou tento panovník nechal vybudovat pro uložení obrazů svých bohatých sbírek a prošli jsme několik dalších salónků a sálů, mohli jsme obdivovat nástěnné obrazy či gobelíny ze 17. století a také např. Trůnní sál, kde prezident republiky jmenuje vládu a popř. přijímá její demisi nebo Habsburský salón, na jehož stěnách je možné si prohlédnout mimo jiné obrazy císařovny Marie Terezie a jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského.

Zajímavá byla i prohlídka místnosti pracovny prezidenta T. G. Masaryka či rekonstrukce jeho prvorepublikové štědrovečerní tabule nebo Brožíkův salón, kde prezident uděluje zahraničním návštěvám státní vyznamenání. Po konci prohlídky jsme sestoupili na 3. nádvoří a pomalu se vydali na cestu zpět do Chomutova.

foto kori

Exkurze byla pro nás velmi zajímavá a poučná. Děkujeme paním profesorkám ZSV, jak těm, které s námi jely, tak profesorce Marcele Zahrádkové, která s námi nemohla, že nám prohlídku zorganizovaly a umožnily nám se jí zúčastnit.

Matěj Pašek, 5.F

 

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401