Týden poezie na chomutovském gymnáziu

Také v tomto školním roce se přihlásila naše škola do celostátního projektu Den poezie. Letošní téma Otevřete oči! odkazuje na významné výročí celosvětově známého umělce a vědce Leonarda da Vinci.

Do projektu se zapojila většina tříd, jejich výtvory jsou prezentovány na chodbě školy. Žáci měli možnost se zapojit do tradiční literární soutěže a studenti předmaturitních ročníků v rámci semináře z českého jazyka a literatury připravili ve spolupráci s Chomutovskou knihovnou literární soutěž pro své nejmladší spolužáky, pro třídu 1. F. Podrobnosti najdete v druhé části tohoto článku.

A zapojila se i výtvarná výchova; na nástěnce byly vystaveny výkresy inspirované letošním tématem. Děkujeme všem zapojeným studentům a přejeme jim, aby je poezie provázela životem i v dalších týdnech a měsících.

Otevřete oči – týden poezie v knihovně

19. 11. 2019 proběhla v chomutovské knihovně akce připravena žáky češtinářského semináře pod vedením pana učitele Jana Micky. Akce se konala v rámci Týdne poezie a měla za úkol seznámit mladší ročníky s poezií pro děti. Pro žáky z 1. F byla po knihovně připravena jednotlivá stanoviště, kde museli plnit úkoly zadávané staršími spolužáky. Žáci si tak mohli vyzkoušet například přiřazování básní k obrázkům, skládání vlastních básní, tvoření kaligramů, či kreslení vlastních ilustrací k zadaným básním. Na jednotlivá stanoviště přicházeli žáci rozděleni do skupinek a za splnění úkolu získali razítko. Po splnění všech úkolů se skupinky sešly a za odměnu dostaly placky, speciálně připravené pro tuto akci s tématem letošního Týdne poezie – Otevřete oči. Nechyběl ani malý dárek od knihovny ve formě krátké básně do ruky, kterou si mohli žáci po cestě do školy přečíst.

Anna Pinkrová

.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401