Distanční výuka

Zavedení distanční výuky ve dnech 5.-18.10. 2020

V závislosti na mimořádném opatření proti epidemii na území Ústeckého kraje vydaného Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje (nařízení č. 3/2020 ze dne 1. 10. 2020) je s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 omezen provoz středních škol na území kraje s výjimkou povinné školní docházky.

V tomto období žáci Gymnázia Chomutov, vyjma tříd 1.F a 2.F, mají povinnost vzdělávat se distančně.

Distanční výuka bude probíhat v plném rozsahu dle stávajícího rozvrhu hodin krom tělesné výchovy a některých laboratorních cvičení. Sledujte změny v suplování. Omlouvání absence žáků na vyučovací hodině probíhá dle platných právních norem, především školního řádu – tedy beze změn.

Výdej obědů:

Prezenční výuka – ve školní jídelně standardním způsobem

Distanční výuka – výdej obědů Na Průhoně či v Palackého ulici denně v čase 10:30 – 12:00 hodin do jídlonosičů, je zapotřebí si znovu obědy přihlásit!

Školní bufet bude po dobu distanční výuky uzavřen.

 

O dalším postupu , závislém na vývoji hygienické situace, budete informováni.

 

                                                                                                   J. Zahrádka

                                                                                                   Ředitel školy

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401