Distanční výuka

  • Vytisknout

Zavedení distanční výuky ve dnech 5.-18.10. 2020

V závislosti na mimořádném opatření proti epidemii na území Ústeckého kraje vydaného Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje (nařízení č. 3/2020 ze dne 1. 10. 2020) je s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 omezen provoz středních škol na území kraje s výjimkou povinné školní docházky.

V tomto období žáci Gymnázia Chomutov, vyjma tříd 1.F a 2.F, mají povinnost vzdělávat se distančně.

Distanční výuka bude probíhat v plném rozsahu dle stávajícího rozvrhu hodin krom tělesné výchovy a některých laboratorních cvičení. Sledujte změny v suplování. Omlouvání absence žáků na vyučovací hodině probíhá dle platných právních norem, především školního řádu – tedy beze změn.

Výdej obědů:

Prezenční výuka – ve školní jídelně standardním způsobem

Distanční výuka – výdej obědů Na Průhoně či v Palackého ulici denně v čase 10:30 – 12:00 hodin do jídlonosičů, je zapotřebí si znovu obědy přihlásit!

Školní bufet bude po dobu distanční výuky uzavřen.

 

O dalším postupu , závislém na vývoji hygienické situace, budete informováni.

 

                                                                                                   J. Zahrádka

                                                                                                   Ředitel školy