Exkurze nejen fyzikální

Třídy 3.A a 3.B se v tomto týdnu vypravily na Moravu, kde strávily programově pestré a nabité tři dny.

My, studenti těchto tříd, jsme v doprovodu třídních učitelů Mgr. Tichotové, Mgr. Rohusche a paní učitelky Ing. Civínové odjeli v neděli odpoledne od gymnázia a ještě téhož večera jsme společně začali poznávat krásy Brna. Ubytovaní jsme byli v příjemném Hotelu Univerzity Brno, který se pro následující tři noci stal naším domovem.

Prvním bodem pondělního programu byla exkurze v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně. Časně ráno jsme vyjeli z Brna a přibližně po dvou hodinách jízdy autobusem se před námi objevila působivá jesenická scenérie. Samotná exkurze započala v informačním centru skupiny ČEZ, kde jsme byli seznámeni např. s historií elektrárny nebo způsobem jejího provozu. Následovala prohlídka podzemních prostor a obou nádrží, tedy dolní a horní. Bohužel nám nepřálo počasí a horní nádrž byla zahalena neproniknutelnou mlhou. Poté jsme pokračovali do Olomouce, kde jsme poobědvali a po vlastní ose si prohlédli centrum města.

V úterý se elektrárenská tematika přeměnila v historickou a geografickou. Dopoledne v Brně měl každý z nás ve své režii. Někteří tento čas využili k prozkoumání hradu Špilberk, 10-Z bunkru nebo netradičního brněnského orloje, jiní k posezení v jedné z útulných kaváren. Po poledni jsme kolektivně navštívili zahrady vil Tugendhat a Löw-Beer, zájemci se mohli podívat také do jejich interiérů. Následovala prohlídka Káznice na Cejlu, kterou prošli kromě vrahů také někteří političtí vězni. Zasaženi chmurnou atmosférou tohoto místa jsme se vydali zpět do centra prohlédnout si to, co jsme dopoledne nestihli. S úderem osmé hodiny jsme se společně vraceli k hotelu.

Ve středu jsme ještě za tmy naskládali všechny své věci do autobusu a vyjeli jsme vstříc novým poznatkům do jaderné elektrárny Dukovany, kde nás čekala další exkurze. Opět jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o provozu elektrárny a také obecně o zdrojích čisté energie. Z Dukovan jsme zamířili do Třebíče, kde jsme si prohlédli si židovskou čtvrť nebo náměstí. Domů jsme dorazili plni dojmů a těšíme se na každou další akci podobného rázu.

Eliška Zelenková, 3.B

foto: Tomáš Hříbal

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401