Pohledy do pravěku

Dne 30.11. mohla třída 3.F a 1.12. 1.B nahlédnout do pravěku. Šli jsme na exkurzi do Oblastního muzea v Chomutově. Nejdříve jsme si mohli prohlédnout vystavené nálezy, poslechnout si o nich zajímavé informace a vyplnit si pracovní list.

 

Poté jsme měli možnost si v depozitáři sáhnout na materiály, ze kterých pravěcí lidé své nástroje, nádoby a další předměty vyráběli, a dozvěděli jsme se, jakým způsobem tyto materiály opracovávali. Moc děkujeme zaměstnankyním muzea za tuto exkurzi.

Antonie Chytrová, 3.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401