Předání certifikátů ze zkoušek Cambridge English

Na začátku tohoto školního roku začala spolupráce naší školy s Evropským centrem jazykových zkoušek, v jejímž rámci se přímo na Gymnáziu Chomutov v lednu konaly prestižní mezinárodní zkoušky z angličtiny, jichž se zúčastnilo několik desítek studentů z celého regionu, mezi nimiž nechyběli ani naši žáci.

Dnes byli některým z nich za přítomnosti pana ředitele předány certifikáty potvrzující, že úspěšně zvládli zkoušky na úrovni C1 Advanced. Gratulujeme Elišce Doksanské, Anně Hrdé, Lubomírovi Neuhöferovi, Michaele Markové, Anetě Vladaně Kricnerové a dalším úspěšným studentům!

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401