Exkurze do věznice Všehrdy

Dne 10. 5. 2022 se účastnili studenti semináře práva exkurze ve věznici Všehrdy. Studenti se setkali se zástupci personálu věznice, od kterých se dozvěděli o fungování věznice, právech a povinnostech odsouzených a o jednotlivých stupních ostrahy.

Následně si studenti vyslechli příběhy dvou vězňů zařazených do speciálního protidrogového programu. Studenti si také prošli část vězeňského komplexu, kde viděli jednotlivé ubytovny, ubytovnu pro mladistvé delikventy, prostory pro vycházky, a nakonec i budovu pro výkon kázeňských postihů.

Daniel Alex Richtr

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401