Exkurze v geologických laboratořích

V sobotu 19.10. se někteří studenti chemického semináře zúčastnili exkurze do geologických laboratoří v Praze. K exkurzi přidal odborný výklad Tomáš Magna.

Den za obnovu lesa

Dne 19. 10. 2019 proběhla celorepubliková akce Den za obnovu lesa. Žáci 2. B a 3. C se při ní podíleli na úklidu lesů zasažených kůrovcem a na vysazování nových stromků. Ovšem dobrovolníci z našeho gymnázia tvořili pouhý zlomek celkové účasti, která tvořila zhruba 31 tisíc lidí. Naše výprava mířila konkrétně k obci Lovečkovice, nedaleko Litoměřic.

Energetická olympiáda

Dne 18. 10. se 6 tříčlenných týmů z našeho gymnázia, konkrétně ze tříd 3. C a 3. B, zúčastnilo druhého ročníku Energetické olympiády, pořádané společností Energetická gramotnost.

Srdíčkový den – naši studenti pomáhají

Dne 26. 9. se naše gymnázium podílelo na dobročinné akci s názvem Srdíčkový den, jejíž výtěžek je věnován dětem se závažnými zdravotními potížemi. Jak uvádí Z. Foralová, vše započalo ráno ve sborovně, kde byli studenti 3.B poučeni svou třídní učitelkou o celé akci, dále obdrželi informační letáky, a hlavně nejrůznější předměty určené k prodeji, například magnetky, klíčenky či dokonce kávu.

Poté se ve skupinkách rozešli na jednotlivá předem určená místa v různých lokalitách našeho města. Zde bylo jejich cílem prodat co nejvíce předmětů a obeznámit lidi se situací dvou malých holčiček, kterým byl výtěžek sbírky konkrétně určen.

Americký den aneb Když nemůže gymnázium do Ameriky, musí Amerika na gymnázium

Každoroční tradicí chomutovského gymnázia jsou dny anglicky mluvících zemí a ten letošní vycházel z kultury Spojených států. 1. 10. studenti mohli soutěžit s ostatními třídami například v házení lasa, kvízu či tancích ve stylu cheerleaders, projet se na rodeo býkovi a samozřejmě přijít v maskách.

Literární soutěž v rámci Týdne poezie

Literární soutěž v rámci Týdne poezie

(jen pro studenty Gymnázia Chomutov)

Téma: Otevřete oči

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401