Netradiční exkurze 4. F

I když se exkurze opakují, nejsou stejné. A někdy dokonce mohou velmi překvapit. A to se myslím stalo 4. F při exkurzi do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky.

Exkurze do Poslanecké sněmovny

Dne 14.6. 2019 se třídy 2. A a 2. B zúčastnily exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  Exkurze byla pořádána poslaneckým klubem České pirátské strany a její obsah byl zaměřen velice prakticky. Studenti pochopili, jakou institucí parlament je, jaká je jeho role a smysl a jak funguje v praxi.

Vodní putování po Berounce v rámci projektu Erasmus+

V únoru tohoto roku byla studentům našeho gymnázia nabídnuta možnost účasti na projektu Erasmus+. Bylo vybráno 30 účastníků, kteří se od té doby těšili, ale také i báli týdnu na vodě s neznámými studenty slovenského Gymnázia Viliama-Paulinyho Tótha.

Puškinův památník - celostátní kolo

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 jsme se za doprovodu paní profesorky Anzhely Sabadosh vydali do Prahy na celostátní kolo Puškinova památníku. S 1. C byla ještě tříčlenná skupina ze 4. F s paní profesorkou Miroslavou Cenkovou. Byl to velmi vyčerpávající, ale hezký den.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Vše jednou končí a současně něco nového začíná. Tak je tomu každý den. Přesto jsou některé konce slavnostnější, protože znamenají završení důležité části života. Slavnostní předání maturitních vysvědčení tímto okamžikem jistě je.

První Berounka 2019

Koncem školního roku se pravidelně vyráží v rámci školních výletů na řeku Berounku. Letos to není jinak a ve dvou týdnech ji navštíví mnoho z nás. V první vlně (nikoliv na vlně) ji sjely třídy 1. B, 2. A, B a 4. F.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401