Výměnný pobyt Chomutov - Fürth

Dne 16. září přijeli na hlavní nádraží naši němečtí přátelé, které naši studenti navštívili již v květnu. Všechny tu čekal bohatý program.

Poděkování

062801

Další školní rok je u konce. Všem pedagogům a studentům děkujeme za odvedenou práci. Načerpejte nové síly do školního roku 2019/2020. Krásné a pohodové prázdniny!

Netradiční exkurze 4. F

I když se exkurze opakují, nejsou stejné. A někdy dokonce mohou velmi překvapit. A to se myslím stalo 4. F při exkurzi do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky.

Exkurze do Poslanecké sněmovny

Dne 14.6. 2019 se třídy 2. A a 2. B zúčastnily exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  Exkurze byla pořádána poslaneckým klubem České pirátské strany a její obsah byl zaměřen velice prakticky. Studenti pochopili, jakou institucí parlament je, jaká je jeho role a smysl a jak funguje v praxi.

Vodní putování po Berounce v rámci projektu Erasmus+

V únoru tohoto roku byla studentům našeho gymnázia nabídnuta možnost účasti na projektu Erasmus+. Bylo vybráno 30 účastníků, kteří se od té doby těšili, ale také i báli týdnu na vodě s neznámými studenty slovenského Gymnázia Viliama-Paulinyho Tótha.

Puškinův památník - celostátní kolo

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 jsme se za doprovodu paní profesorky Anzhely Sabadosh vydali do Prahy na celostátní kolo Puškinova památníku. S 1. C byla ještě tříčlenná skupina ze 4. F s paní profesorkou Miroslavou Cenkovou. Byl to velmi vyčerpávající, ale hezký den.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401