Informace pro maturanty – časový harmonogram závěru studia

Přinášíme zjednodušený přehled nejdůležitějších termínů důležitých pro závěr studia maturantů ve školním roce 2020/2021. Je zpracován na základě dokumentu "Opatření obecné povahy", vydaného MŠMT dne 15.3. 2021. Bližší informace získají maturanti prostřednictvím svých třídních učitelů.

Informace pro uchazeče o studium - posunutí termínů konání přijímacích zkoušek

Nové termíny přijímacích zkoušek pro uchazeče o studium:

3.5. 2021 první termín čtyřleté studium

4.5. 2021 druhý termín čtyřleté studium

5.5. 2021 první termín šestileté studium

6.5. 2021 druhý termín šestileté studium

Náhradní termíny: 2. a 3.června 2021 pro oba typy studia

Uchazeči budou 14 dnů před konáním zkoušek pozváni písemně.

Informace pro maturanty – organizace 2. pololetí školního roku 2020/2021 a maturitních zkoušek v kostce

Milé maturantky a maturanti,

v textu níže uvádím přehledně základní důležité informace a změny v organizaci vašeho druhého pololetí a maturitních zkoušek v reakci naší školy na Opatření obecné povahy vydaného MŠMT ČR  dne 29. ledna 2021.

Informace pro uchazeče o studium – přijímací řízení, den otevřených dveří

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na Gymnáziu Chomutov,

kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 jsou zveřejněna v samostatném materiálu (rubrika „Přijímací řízení“).

Zde jsou shrnuta nejpodstatnější fakta:

Informace k hodnocení žáků a předávání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

V návaznosti na materiál “Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021”, zveřejněný MŠMT ČR dne 5.1. 2021, platí pro aktuální pololetí tyto zásady při hodnocení žáků, zohledněné i v aktualizovaném znění Školního řádu školy platném od 12.1. 2021:

Informace k výuce od 4.1.2021

 

Dnem 4.1.2021 do (zatím) 10.1. přechází celá škola opět plně do distančního modulu výuky podle stávajícího rozvrhu s těmito výjimkami:

1. Bez tělesné výchovy

2. Rozvrh laboratorních prácí bude upřesňován vašimi vyučujícími a prostřednictvím změn v rozvrhu na příslušný den

3. Jsou možné konzultace s učiteli ve škole po dohodě v modulu 1 žák – 1 pedagog

4. Obědy je možné si vyzvednout na SZŠ v Palackého ulici do jídlonosičů, čas výdeje bude upřesněn v příštích dnech

Bedlivě sledujte každodenně suplování! O dalším vývoji po 10. lednu rozhodne vláda ČR, budeme vás informovat.

J. Zahrádka, ředitel školy

Comodo - Jsou svátky

2020 comodo jsou svatky

Krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2021

Vám ze srdce přeje

pěvecký sbor Comodo a zaměstnanci Gymnázia Chomutov


 

Informace k provozu školy ve dnech 21.-22.12. 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních a středních škol na vyučování.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona. Žákům se ve volných dnech neposkytuje školní stravování.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401