Oznámení o uzavření školy a zrušení výuky na Gymnáziu Chomutov.

Z rozhodnutí vlády se s účinností od 11. března 2020 ruší osobní přítomnost žáků a studentů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR.

Situaci bude vláda vyhodnocovat stejně jako u zákazu hromadných akcí, časové omezení zatím není stanoveno.

  • Z tohoto důvodu je škola pro studenty od 11. března až do odvolání uzavřena.
  • Jídelna je pro studenty uzavřena.
  • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se do odvolání ruší.

Studenti mohou vyučující kontaktovat emailem, případně přes MS Teams (pokud je s vyučujícím využívají)

Další informace budeme průběžně zveřejňovat.

Toto uzavření se netýká organizací, které mají pronajaty sportovní halu či tělocvičnu.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401