Pravidla hodnocení ve 2. pololetí 2019/20

Jak jsme již informovali v materiálu ze dne 21.4. 2020, http://www.gymcv.cz/index.php/studijni-informace/809-informace-pro-studenty-a-zakonne-zastupce, hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí tohoto školního roku se nebude řídit Školním řádem Gymnázia Chomutov, ale vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27.4. 2020.

Z ní a z metodického pokynu MŠMT k této vyhlášce vyplývá:

1. Hodnocení bude vycházet z těchto zdrojů:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání (do 10.3. 2020)

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku probíhajícího v době, kdy žák nebyl osobně přítomen na vzdělávání, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky

c) nebude-li možné vycházet pouze z písm. a) a b), pak lze přihlédnout k hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Pozn.: žáci neklasifikovaní v pololetí školního roku budou mít možnost být hodnoceni, nejpozději však do konce června 2020

2. Klasifikace z výchovných předmětů

Bude provedeno formativně slovně („prospěl“).

3. Pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce června. Teprve pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první hodnocení by žák nebyl hodnocen.

4. V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel ve vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.

5. Pro žáky s individuálním studijním plánem platí stejná pravidla jako v minulém období, kromě bodu 2 (klasifikace z výchovných předmětů bude provedena formativně).

 

 

                                                                                                              Jaroslav Zahrádka
                                                                                                              Ředitel školy

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401