Předávání vysvědčení

Milé studentky a studenti,

den 30.6. 2020 bude posledním dnem tohoto netradičního školního roku. V pondělí 29.6. již nebude probíhat dobrovolná prezenční výuka. V úterý si budete moci přijít v 8:00 hod pro vysvědčení. To bude vydáváno dle pokynů MŠMT v celých třídních kolektivech vaším třídním učitelem.

Přesto je potřebné i nadále dodržovat stanovená hygienická opatření. Proto prosím na předávání vysvědčení přineste vyplněné aktuální Čestné prohlášení (k dispozici ke stažení) a před předáváním vysvědčení jej odevzdejte svému třídnímu učiteli. Ti z vás, kteří se z jakýchkoliv důvodů předávání vysvědčení ve třídě nezúčastní, si mohou vysvědčení vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři školy počínaje dnem 1.7. 2020.

Zároveň připomínám, že je nutné stále na chodbách školy používat roušku (při nemožnosti dodržení distanční vzdálenosti 1,5m i ve třídách).                                                               

Jaroslav Zahrádka
Ředitel školy

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401