Prezenční výuka od 25.11. 2020

  • Vytisknout

Ve středu 25.11. 2020 se dle nařízení vlády ČR rozeběhne prezenční výuka maturitních ročníků středních škol. Většina předmětů na naší škole bude probíhat prezenčně dle stálého rozvrhu platného pro tento školní rok, kromě několika výjimek.

Tělesná výchova odpadá, může být nahrazena hodinou jiného předmětu. Tam, kde dochází k prolínání žáků různých tříd v rámci jednoho předmětu (většina povinně volitelných předmětů), bude výuka s určitými úpravami probíhat distančně.

Každodenně může docházet k dílčím změnám, proto je nutné bedlivě sledovat suplování!

Výdej jídla (stravování) ve škole pro žáky účastnící se prezenční výuky bude probíhat v těchto hodinách: ST 25.11. 13:15 - 15 hod; ČT- 12:30 - 14:15 hod; PA- 13 - 14:15 hod.

Instrukce pro organizovaný příchod do školy i pro výdej jídla naleznete rovněž v suplování na daný den.

Vše výše uvedené bude platit od pondělí 30.11. 2020 i pro třídy 1.F a 2.F – sledujte taktéž změny v rozvrhu!

Všechny ostatní třídy se vyučují i nadále distančně dle platného rozvrhu, i zde je však nutné sledovat změny v suplování.

                                                               Jaroslav Zahrádka, ředitel školy