Národní plán doučování – příležitost dohnat zameškané učivo

Milé studentky a studenti, vážení rodiče,

v souvislosti s uzavřením klasifikace za první čtvrtletí tohoto školního roku jsem byl nemile překvapen z nepříliš lichotivých výsledků některých studentů. V míře, která není pro mne přijatelná.

Nabízím proto možnost doučování pro ty z vás, kteří jste postiženi školním neúspěchem. Ale i pro studenty, kteří sice nemají špatné hodnocení, jejich prospěch je však horší, než před pandemií.

Pro studenty maturitních tříd a primy a sekundy šestiletého cyklu v rámci Národního plánu doučování.

Ale také v rámci projektu „Profesní rozvoj žáků a pedagogů Gymnázia Chomutov“ pro všechny ostatní žáky postižené školním neúspěchem.

A v souladu se strategií školy také pro všechny další studenty, kteří mají zájem o zlepšení svého prospěchu.

Jak na to? Jednoduše. Kontaktujte svého učitele konkrétního předmětu (oslovit ale samozřejmě můžete i jiného pedagoga se stejnou aprobací), domluvte si den a čas doučování, vyhraďte si na něj potřebných 45 minut a přijďte do školy si učivo ujasnit, doplnit a procvičit. Můžete absolvovat pouze jednu vyučovací hodinu, nebo třeba hned několik v průběhu vícero týdnů. Záleží jen na vás a na dohodě s vaším vyučujícím.

Věřím, že mnozí z vás tuto nabídku v co největší míře využijí a při projednávání pololetní klasifikace v lednu 2022 budu moci být potěšen z vašich zlepšených studijních výsledků! 

                                                                                   Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401