Projekt Erasmus+ - informace, přihlášky

Dne 11.ledna se prostřednictvím první koordinační schůzky vedoucích pracovníků projektu rozběhl osmnáctiměsíční program Erasmus+, který našim studentům přinese velmi zajímavou možnost navázat nová přátelství se slovenskými studenty z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Projekt se nazývá „Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice z environmentálního pohledu" a je financován z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt navazuje na již uskutečněné mobility z let 2018 – 2020. Jedná se o příležitost užít si sportovních a přírodovědných aktivit během realizace dvou zajímavých výměnných pobytů.

Projekt je přednostně určen studentům druhých ročníků čtyřletého cyklu a studentům čtvrtého ročníku šestiletého cyklu. Všechny náklady účastníků projektu jsou plně hrazeny z prostředků projektu.

Kompletní informace zde.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401