Den otevřených dveří - DAMU - oprava

Rádi bychom pozvali všechny zájemce o studium na Divadelní fakultě AMU z řad studentů na den otevřených dveří, který se uskuteční 19. října 2019 od 14.00 a od 16.00 v prostorách Divadelní fakulty na adrese Karlova 26, Praha 1. Uchazeči budou mít možnost setkat se s pedagogy jednotlivých oborů, dozvědět se více o studiu na DAMU nebo přijímacích zkouškách a zároveň se neformálně potkat s našimi studenty, kteří mají přijímací zkoušky úspěšně za sebou.

Podrobnější program bude zveřejněný na www.damu.cz a www.fb.com/damu.divadelnifakultaamu

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401