DOD Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity Liberec

Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity Liberec 14. 2. 2020.

Nabízíme studium těchto oborů:

Studijní obor: Ošetřovatelství
Forma studia: prezenční, 3 roky

Studijní obor: Zdravotnické záchranářství
Forma studia: prezenční, 3 roky

Studijní obor: Radiologická asistence NOVÉ!
Forma studia: prezenční, 3 roky

Studijní obor: Biomedicínská technika
Forma studia: prezenční, 3 roky

Navazující magisterský studijní program
Studijní obor: Biomedicínské inženýrství
Forma studia: prezenční, 2 roky

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách: www.fzs.tul.cz
a na našem Facebooku: Fakulta zdravotnických studií TUL https://www.facebook.com/FZSTUL/

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401