DOD Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity Liberec

  • Vytisknout

Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity Liberec 14. 2. 2020.

Nabízíme studium těchto oborů:

Studijní obor: Ošetřovatelství
Forma studia: prezenční, 3 roky

Studijní obor: Zdravotnické záchranářství
Forma studia: prezenční, 3 roky

Studijní obor: Radiologická asistence NOVÉ!
Forma studia: prezenční, 3 roky

Studijní obor: Biomedicínská technika
Forma studia: prezenční, 3 roky

Navazující magisterský studijní program
Studijní obor: Biomedicínské inženýrství
Forma studia: prezenční, 2 roky

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách: www.fzs.tul.cz
a na našem Facebooku: Fakulta zdravotnických studií TUL https://www.facebook.com/FZSTUL/